Promocijo zdravja na delovnem mestu določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11, ZVZD-1); NAČRTOVANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVEM MESTU.

Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

Katere ukrepe torej izbrati, da bodo ti najbolj učinkoviti, hkrati pa da bodo takšni, ki bodo motivirali zaposlene, da jih bodo tudi dejansko izvajali? 

 

Ponujamo vam:

  • Svetovanje pri načrtovanju promocije zdravja na delovnem mestu;
  • Izdelava načrta promocije zdravja na delovnem mestu;
  • Analiza delovnega mesta in izbor ustreznih ukrepov;
  • Svetovanje in pomoč promotorju zdravja na delovnem mestu pri oblikovanju in izvajanju ukrepov.

Kontaktirajte nas in z veseljem se bomo pogovorili o različnih možnostih sodelovanja.

Kontakt: fitzaposleni@razgibaj-se.eu I 040 270 358